Úvod » Toaletní a úklidové potřeby » Kuchyně » Well Done Prostředek na umývání nádobí Green apple 1l


        

Well Done Prostředek na umývání nádobí Green apple 1l

Well Done - Green apple

 

Číslo produktu: ATE-WD-KO00211
Výrobce: Well Done
EAN kód: 59984700000000
naše cena bez DPH: 33 Kč
naše cena s DPH (21 %):
40 Kč

do košíku:
  ks  

Well Done - Prostředek na umývání nádobí Green apple  ( zelené jablko) - 1 l

Popis výrobku: Prostředek na nádobí vytváří dostatečné množství pěny, se silným odmašťovacím účinkem, vyznačující se neutrální hodnotou pH a šetrný k pokožce rukou. Odstraní mastnotu, vodní kámen a dává čištěnému povrch vysoký lesk i bez dalšího leštění.

Jednotka: 1000ml

Bezpečnostní upozornění:   Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 2

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.