1. Úvod
 2. Dům a zahrada
 3. Well Done Odmašťovač za studena 1l

Well Done Odmašťovač za studena 1l

Well Done

Odmašťovač za studena 1l Popis výrobku: Odmašťovač s vysokou účinností, rychle působí, při čištění sporáků, trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně... celý popis
Dostupnost
Skladem
94 Kč
77 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:ATE-WD-K0002
EAN kód:5998466114056
Výrobce:Well Done
Podobné produkty
  Well Done Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml
  90 Kč
  74 Kč bez DPH
  90 Kč
  74 Kč bez DPH
  ks
  • Akce
  Well Done Odmašťovač za studena 5l
  460 Kč
  380 Kč bez DPH
  460 Kč
  380 Kč bez DPH
  ks
  Kompletní specifikace

  Odmašťovač za studena 1l

  Popis výrobku:

  Odmašťovač s vysokou účinností, rychle působí, při čištění sporáků, trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí.

  Jednotka: 1000ml

   

  Bezpečnostní upozornění:

   

                  Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  H290 Může být korozivní pro kovy

  H302 Zdraví škodlivý při požití.

  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

  P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

   

  Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz